Sökning: "Sports success"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Sports success.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. "Om inte jag är i hallen, vem är jag då?" : En kvalitativ studie om före detta elithandbollsspelares upplevelser av karriärövergångar och dubbla karriärer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lotta Kulju; [2019]
  Nyckelord :coping resources; elite sports; handball; sports identity; career transition model; copingresurser; elitidrott; handboll; idrottsidentitet; karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Att som elitidrottare gå från ett liv där man i stort sett ägnat varje dag åt sin idrott och i bästa fall kunnat livnära sig på den till att det en dag tar slut innebär en stor omställning för de flesta idrottare. I tidigare studier beskrivs omställningen vid karriärövergången som något av det svåraste idrottare varit med om. LÄS MER

 3. 3. Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gullstrand; Johanna Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; SPLISS; Nätverk; Elitföreningar; Intervjuer;

  Sammanfattning : Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. LÄS MER

 4. 4. En brottningsmatch med olika förutsättningar : En kvantitativ studie av brottarnas väg till det svenska landslaget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Stempel; Emanuel Ålund; [2018]
  Nyckelord :commercialization; professionalization; socioeconomic; specialization; wrestling; brottning; kommersialisering; professionalisering; socioekonomi; specialisering;

  Sammanfattning : Sports are changing along with the development of society; commercialization and professionalization of the sports movement is today demanding more of the athletes than before. These demands have created a trend of early specialization, not only amongst the biggest global sports, but also the less practiced ones. LÄS MER

 5. 5. Variabler bakom sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Stockman; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Regression; Linjärt samband; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har för avsikt att belysa faktorer bakom sportslig framgång. Till följd av det stora ekonomiska fokus inom idrotten är studiens syfte att istället hitta makroekonomiska faktorer som påverkar sportslig framgång. LÄS MER