Sökning: "Spotify"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Spotify.

 1. 1. Language Classification of Music Using Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Linus Roxbergh; [2019]
  Nyckelord :Music; Metadata; Language; Classification; Machine Learning; Spotify; Multiclass; Feature Importance;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how metadata from Spotify could be used to identify the language of songs in a dataset containing nine languages. Features based on song name, album name, genre, regional popularity and vectors describing songs, playlists and users were analysed individually and in combination with each other in different classifiers. LÄS MER

 2. 2. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studien är att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekultur och spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 3. 3. Vardagens Soundtrack

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Jennifer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Streaming; Musikkonsumtion; Identitet; Påverkan; Nostalgi; Kultur; Minnen; Spotify;

  Sammanfattning : Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.
 Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden hos dem. LÄS MER

 4. 4. Anställdas reflektioner kring flexibelt arbete : En kvalitativ studie utifrån arbetsgivares och arbetstagares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Harlin; Samana Safari; [2019]
  Nyckelord :Flexible working arrangements; telework; productivity; Flexibelt arbete; distansarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Flexibla arbetssätt som i distansarbete, flexibla arbetstider och frihet över genomförande av arbetet är något som blivit vanligare på företag och därför är det intressant att undersöka närmare om fenomenet flexibelt arbete. Denna studie syftar till att undersöka vad anställdas uppfattning är gällande motiven till att företag inför ett flexibelt arbetssätt och vad anställdas uppfattning är gällande hur produktiva de upplever sig vara i sitt arbete med ett flexibelt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Det har hänt så otroligt mycket : En kvalitativ studie om hur den tekniska utvecklingen har påverkat indiebolagens arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Bengtsson; Cornelia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Teknisk utveckling; Musikbranschen; Indiebolag; Arbetsprocess; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. LÄS MER