Sökning: "Spotify"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet Spotify.

 1. 1. TikTok and Spotify Two Music Industry Giants A Qualitative Study About Platform Complementarity

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Johansson; Estella Wesslau; [2022]
  Nyckelord :Platforms; Complementarity; Service-dominant logic; Music industry; Coopetition;

  Sammanfattning : Platforms have become increasingly important to many industries and the economy in general. Hitherto, most platform literature has focused on network externalities, suggesting a winner-takes-it-all scenario. LÄS MER

 2. 2. Musiktjänsters visuella identitet : Kvantitativ studie med inriktning på visuella element och färg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Magnus Nordin; Lovisa Granlund; [2022]
  Nyckelord :Streamingtjänster; Visuella Element; Musik; Färgpsykologi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Den visuella identiteten är en viktig del i skapandet av ett varumärke. Den är utformad för att tilltala sinnena, skapa en igenkänningsfaktor och för att förstärka det unika genom att kombinera olika element (Wheeler, 2013). LÄS MER

 3. 3. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 4. 4. Loud and Clear or Muted and Vague? : An essay on Spotifys communication regarding royalties to Artists.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jakob Stiernstrand; Daniel Delos Montilla; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spotify is a global company that has a dominant position in swedish musicstreaming. Through its communication to consumers, the website Loundandclear.byspotify.com strengthens its brand. LÄS MER

 5. 5. Spotify – You’ve got company

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Pettersson; Johanna Blom; Sixten Nyhlén; [2022]
  Nyckelord :Spotify; Disruption; Positioning; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER