Sökning: "Språk"

Visar resultat 1 - 5 av 7336 uppsatser innehållade ordet Språk.

 1. 1. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Ecology From Within: Ecocriticism and Allegory in Ursula K. Le Guin’s The Word for World is Forest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joel Fransson; [2019-01-08]
  Nyckelord :ecology; nature; allegory; dualism;

  Sammanfattning : This essay reads Ursula K. Le Guin’s novel The Word for World is Forest to explorewhether there is a connection between Cartesian dualism, allegorical reading, and environmentalistthought. To answer this the essay employs the philosophy and theoretical writings of Timothy Morton,namely The Ecological Thought and Ecology Without Nature. LÄS MER

 3. 3. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 4. 4. "Där ord fallerar, kan ljud oftast tala" : Stamning och sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hillered; [2019]
  Nyckelord :språkundervisning och sång; sångmetodik; musik och språk; språkproblem; andningsteknik; anspänning; avslappning;

  Sammanfattning : Stamning är en talstörning som cirka en procent av världens befolkning har. Stamning uttrycks olika hos olika individer och det finns inte enig forskning om vad ursprunget är. Studien handlar om de fysiologiska och emotionella skillnaderna mellan ett stammande tal och sång, samt om hur sång kan påverka stamning. LÄS MER

 5. 5. Normas en Convivencia y Civismo: Un estudio de un libro de enseñanza nicaragüense de la Secundaria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elina Lundgren; [2018-12-17]
  Nyckelord :spanska; Normas de género; Crítica a la norma; heteronormatividad; Ministerio de Educación de Nicaragua;

  Sammanfattning : El objetivo de esta tesina es investigar cuáles son las normas degénero/sexualidad/religión, explícitas o implícitas, que reproduce el libro nicaragüenseConvivencia y Civismo de la Secundaria. Además queremos investigar si transmiten losvalores democráticos de acuerdo con el plan del Ministerio de Educación de Nicaragua(MINED). LÄS MER