Sökning: "Språk"

Visar resultat 1 - 5 av 11949 uppsatser innehållade ordet Språk.

 1. 1. Tryck på play

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Cederlund; Noelle Espinoza; Erica NIlsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :Polyglutt; variationsteori; förskola; språkutveckling; digitala verktyg; app;

  Sammanfattning : Appar och digitala verktyg har tagit en allt större roll i dagens förskolor, och speciellt appen Polyglutt har fått en tydlig plats som ett substitut till traditionell högläsning. Högläsning är en viktig komponent för barns språkliga utveckling, och då Polyglutt nu är en del i detta lärande syftar denna studie till att undersöka appen Polyglutts läsläge, med fokus på att finna möjligheter till språkligt lärande utifrån funktionerna ljud av/på, play/paus, textmedföljning och språk. LÄS MER

 2. 2. Le mot juste. Une étude empirique de la combinatoire collocationnelle des adjectifs beau, joli et mignon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ia Lindström; [2024-03-01]
  Nyckelord :collocation; corpus; adjectif qualificatif épithète; noeud; collocat; quasi-synonyme;

  Sammanfattning : Le présent mémoire vise à mettre en lumière les combinatoires collocationnelles préférées quant aux adjectifs beau, joli et mignon pour essayer de démontrer l’existence de collocats identiques, mais aussi surtout uniques. Un autre but est de mettre en évidence les différences entre les définitions des dictionnaires et l’usage contemporain, tel que reflété dans le corpus étudié. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttrycksformer som verktyg för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeannette Martinsson; Safa Ibrahim; Misra Nuru Abdullah; [2024-03-01]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; språkutveckling; sociokulturella perspektivet; lekens betydelse; scaffolding; språk som medierande redskap; estetikens betydelse; fantasi och kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare arbetar med estetisk uttrycksform såsom bild, dans, musik och drama för att stödja barns språkutveckling. I vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare skapar tillfälle för att främja språkutveckling vid användandet av estetisk uttrycksform. LÄS MER

 4. 4. Aktionsforskning med språk och kommunikationsundervisning i blickfånget En studie med fokus på hur de yngsta barnen kommunicerar om litteraturen i förskolan En

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Bergstedt Bergstedt; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; kommunikation; förskola; högläsning; litteracitet; språkutveckling; de yngsta barnen; litteratur; undervisning; livsvärldsfenomenologi; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Den här studien baseras på aktionsforskning och har genomförts som ett utvecklingsarbete på en förskola i västra Sverige tillsammans med de yngsta barnen i vårt utbildningssystem. Syftet med denna aktionsforskning har varit att förbättra och förändra högläsningstillfällena på förskolan och därav sträva efter att alla barn som deltagit i studien får en större möjlighet att bli delaktiga i kommunikationen om litteraturen vid högläsningstillfällena. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med flerspråkighet och modersmål i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeanette Rzeppa; Elzana Smajlovic; Raya Jawad Fredriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskollärare; flerspråkighet i förskolan; modersmål; språkutveckling; translanguaging; identitet.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag betraktas som ett mångkulturellt land som en följd av globalisering och invandring från olika länder. Den ökade språkliga mångfalden finns i stor utsträckning representerad i våra förskolor och skolor runtom i landet. LÄS MER