Sökning: "Språkattityder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Språkattityder.

 1. 1. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 2. 2. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. “I am myself”: Effekter av språkval och mottagardesign i svensk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Anna Blixt; [2020]
  Nyckelord :Språkattityder; språkval; mottagardesign; kodväxling; svenska; engelska; marknadsföring; reklamfilm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det handlar om språket : Attityder till etnolekter och flerspråkighet inom skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Didrik Florhed; Lotten Rosén; [2020]
  Nyckelord :Språksociologi; sociolingvistik; språkvärdering; språkattityder; flerspråkighet; enspråkighet; etnolekt; ungdomsspråk; skolväsendet;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker olika attityder och föreställningar som förekommer i samhället och skolan kopplat till flerspråkighet och etnolekt. Även effekterna av dessa attityder undersöks utifrån ett individperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sophia Russell; [2020]
  Nyckelord :Language; language usage; slang; accommodation; sociolinguistics; communicative competence; language attitudes; Språk; språkbruk; slang; ackommodering; sociolingvistik; kommunikativ kompetens; språkattityder;

  Sammanfattning : Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. LÄS MER