Sökning: "Språkavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Språkavdelning.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Thomas Ivarsson; Mia Wengberg; [2018]
  Nyckelord :AKK; Likvärdighet; Språkavdelning; Språklig medvetenhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ivarsson, Thomas & Wengberg Mia (2018). Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger – en jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Dessa barn har väldans tur" - En studie om förskollärares förkunskaper och förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sasha Gagic; Helena Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Språkstöd; Språkstörning; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Vi fokuserar i vår studie på begreppet språkstörning och har undersökt förutsättningarna som förskollärarna har för att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning. Malmö Stads gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” tillsammans med läroplanens mål fick oss att fundera över vilket ansvar förskollärare egentligen har att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på barns användning av TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Graves; [2015]
  Nyckelord :alternativ; kommunikation; kompletterande; språkstörda; språkutveckling; TAKK; tecken;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ intervjumetod belysa hur pedagoger på tre förskolor varav två språkförskolor och en språkavdelning använder TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). På båda förskolorna används TAKK som hjälpmetod för att stödja barn som har en språkstörning. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med tvåspråkighet i förskolan- goda exempel från en språkavdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Catrin Andersson; [2013]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; förskola; tvåspråkighet; språkavdelning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar arbetet kring tvåspråkighet på en språkavdelning för barn i åldern 3-6 år som inte kan svenska innan de börjar. Syftet med studien är att studera hur pedagoger arbetar med andraspråksutveckling och i vilka situationer barnen själva väljer att tala på sitt modersmål respektive andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning i ett flerspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingela Fellnäs; Cecilia Germundsson; Gisela Lindberg; [2011]
  Nyckelord :flerspråkig; logoped; språkstörning; språktest;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att vi ville ta reda på vilka metoder logopeder använder när de fastställer diagnosen språkstörning hos flerspråkiga barn och om där finns risk för fel- diagnostisering. Vi ville även ta reda på hur man jobbar med dessa barn i språkförskolor. LÄS MER