Sökning: "Språkbarriär"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Språkbarriär.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av användning av tolk vid språkbarriärer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Moa Axelsson; Linnea Gulliksson; [2019]
  Nyckelord :Formell tolk; informell tolk; kommunikation; kvalitativ; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället blir allt mer mångkulturellt och en större press sätts på att sjuksköterskor kan möjliggöra en fungerande kommunikation med patienter. Om kommunikationen inte fungerar kan en språkbarriär uppstå mellan sjuksköterskor och patient. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 3. 3. Jag förstår inte vad du säger

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Bitzén; Clara Hurtig; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; omvårdnad; patient; språkbarriär; upplevelse; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med ett ökat multikulturellt samhälle talas det många olika språk vilket i sin tur kan skapa språkbarriärer. I vården är kommunikation nödvändigt och en viktig parameter i relation till kvaliteten på vården och patientens upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Förstår du vad jag menar? : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zoë Faison; Paphanin Phanngam; [2018]
  Nyckelord :språkbarriär; kommunikation; vårdrelation; personcentrerad vård; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där det blivit vanligare att patienter som söker vård varken talar eller förstår det svenska språket. Det kan uppstå en språkbarriär mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskor utmanas med att kunna erbjuda en jämlik vård och etablera en vårdrelation med patienterna. LÄS MER

 5. 5. Språkbarriärer i barnsjukvården - sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Berggren; Sanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Intervjustudie; Närstående; Sjuksköterskans erfarenhet; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Berggren, S & Olsson, S. Språkbarriärer i barnsjukvården. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER