Sökning: "Språkbarriär"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Språkbarriär.

 1. 1. Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Grazyna Szkinc-Olsson; Madeleine Al Liddawi; [2021-05-21]
  Nyckelord :Rådgivning; Egenvård; Migranter; Hjärtsvikt; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: The number of migrants has increased rapidly in recent decades both in Sweden and other countries. The migrants' experiences of living with heart failure mean difficulties to manage and understand the disease related to language barriers as well as different cultural and religious views. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärers inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisabet Wirtberg; Stina Årman Assargård; [2021-03-02]
  Nyckelord :Språkbarriär; sjuksköterska; kommunikation; omvårdnad; bemötande; patientsäkerhet; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete grundas i vårdrelationen. En förutsättning fördet är att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar. Då migrationen till Sverige ökar är språkbarriärer vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av tolkanvändning i vården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Anjou; Ebba Haidl; [2021]
  Nyckelord :Communication; Interpreter; Literature review; Patient experience; Person centered care; kommunikation; litteraturstudie; patientens upplevelser; personcentrering; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration har ökat de senaste åren och därmed ökat behovet av tolkar i hälso- och sjukvården. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är grunden för en god vårdrelation, något som hindras när det finns en språkbarriär. LÄS MER

 4. 4. Hur patientsäkerheten påverkas över språkbarriär - ur sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mari Olsson; Linda Rönning; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; tolk; språkbarriär; kommunikation; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av språkbarriär vid omvårdnad: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Aymen Alsalman; Lorena Dimas; [2021]
  Nyckelord :Culture competence; Language barrier; Literature overview Professional Non-professional interpreters; Nursing; and Professional interpreters; Kulturkompetens; Litteraturöversikt; Professionella Icke professionella tolk; Omvårdnad; Språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomst av språkbarriärer inom hälso- och sjukvården påverkar möjligheten för sjuksköterskor att utföra omvårdnaden. Kommunikation identifieras som en viktig faktor mellan sjuksköterskan och patient för att främja högkvalitetvård. Möjligheten att erhålla kulturkompetens ökar kvaliteten på vården. LÄS MER