Sökning: "Språkdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Språkdidaktik.

 1. 1. Perinteisiä satuja vastakarvaan lukemassa : Normikriittiset satukuvakirjat osana sukupuolisensitiivistä kirjallisuuskasvatusta ruotsalaisessa ala-asteen koulussa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Mikko Honkala; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; könsroller; modersmålsundervisning; motströmsläsning; motståndsläsning; normkritisk pedagogik; resisting reading; sagor;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur motståndsläsning eller motströmsläsning (resisting reading) kan användas som verktyg i tolkning av tre svenskspråkiga normkritiska sagobilderböcker; Alexander Janssons, Sofia Jensfeldts och Silvy Strands Rödluvan (2018), Askungen (2018) och Skönheten & Odjuret (2021). Dessa tre sagobilderböcker ingår i Moderna sagor-serien som publicerats av OLIKA förlag AB. LÄS MER

 2. 2. Translanguaging in the English classroom : A study examining young learners’ attitudes and perceptions of translanguaging in the English classroom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Krystal Harris; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; L1; L2; EFL; grades 7-9; English teaching; attitudes; age; proficiency.; Transspråkande; L1; L2; EFL; åk 7-9; engelska undervisning; attityder; uppfattningar; ålder; färdighet.;

  Sammanfattning : Many studies show that language learners see the benefits of using their first language in order to learn second or subsequent languages, while they also see some disadvantages. This reflects dominant ideas in language learning about the importance of keeping languages separate. LÄS MER

 3. 3. Voy a escuchar el silencio : Att välja låtttexter till undervisningen genom läsbarhetsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Alatalo; [2021]
  Nyckelord :Läsbarhet; förkunskaper; läsförståelse; språkdidaktik; spanska; musik; grammatik; ordkunskap; huvudverb; semantik.;

  Sammanfattning : In a classroom context, the readability of a text can be measured in many ways; one of them is to study the set of words and grammar in the text, and decide if they are a part of a student´s linguistic knowledge. This study concentrates on investigating the method for measuring readability when it comes to choosing a text for students learning advanced Spanish. LÄS MER

 4. 4. Tasks in English workbooks : An analysis of task types in workbooks for the English subject in the ninth grade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Rayan Dandache; [2021]
  Nyckelord :Tasks; task-types; skills; workbooks; English as a second language; uppgifter; uppgiftstyper; kompetenser; Engelska som andraspråk;

  Sammanfattning : The study aimed to find out and compare what skills and task-types that could be found in two workbooks for the ninth grade in English as a second language in Sweden. The research was conducted using a quantitative content and text analysis in order to compare two workbooks and categorize their tasks into production and interaction skills and task-types. LÄS MER

 5. 5. Bedömningssamtal i ämnet modersmål : En fallstudie i två modersmålsenheter i pandemitider

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Susanna Caliolo; [2021]
  Nyckelord :Sambedömning; modersmål; social moderation; bedömningspraktiker; Queensland-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar bedömningssamtal i ämnet modersmål, i två olika modersmålsenheter. Dessa bedömningssamtal genomfördes med behöriga och obehöriga lärare inför betygssättning för att stödja de icke-behöriga lärarna och öka deras bedömningskompetens, vilket förväntas leda till ökad samstämmighet i tolkningen av elevernas prestationer. LÄS MER