Sökning: "Språkförståelse barn logoped"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Språkförståelse barn logoped.

 1. 1. Kan dold språkförståelse i andraspråket bli synlig vid återberättande på förstaspråket? : Språkförståelse och språkproduktion i förskolebarns berättelser av Buss-sagan (BST) på svenska och arabiska

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sibylle Dillström; Maria Kesti; [2009]
  Nyckelord :second language acquisition; retelling; language comprehension; language production; linguistic assessment; andraspråksinlärning; återberättande; språkförståelse; språkproduktion; språkbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om dold språkförståelse i ett andraspråk kan synliggöras vid återberättande på förstaspråket. Det kan vara svårt att skilja språkutvecklingen hos barn med typisk språkutveckling med svenska som andraspråk från språkutvecklingen hos flerspråkiga språkstörda barn om man testar dem på andraspråket. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan kommunikationsförmåga hos barn vid 18 månaders ålder och deras språkförmåga vid 30 månaders ålder?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Helen Ahnlund; Jenny Berg; Jessika Forsberg; Emma Gotthardsson; [1999]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom barnhälsovården i Landskrona-Lund-Orup görs en språklig screeningundersökning i samband med 2,5-årskontrollen. Det finns intresse av att ännu tidigare hitta de barn som löper risk för allvarliga språk- och kommunikationssvårigheter. LÄS MER