Sökning: "Språkhistoria danska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Språkhistoria danska.

 1. 1. Håller grannspråken ihop svensklärarna? : Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Wilhelm Petersson; [2020]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarutbildning; lärarstudenter; svenskämnet; grannspråksdidaktik; nordisk språkgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i och om övriga nordiska språk är organiserad på ämneslärarutbildningen i svenska. Ett delsyfte är att undersöka universitetslärares erfarenhet av att ge sådan nordisk undervisning. Materialet för studien är kursplaner från samtliga 28 ämneslärarutbildningar i svenska. LÄS MER

 2. 2. Mycken möda och mycket glädje - Två morfologiska aspekter av ett kongruerande mycken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Max Bäckström; [2014]
  Nyckelord :morfologi; språkförändring; språkhistoria; inherenta ord; adjektiv; kongruent; mycket; mycken; myckna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av när det tidigare kongruerande mycken försvinner och ersätts av dagens mycket. Även fördelningen av så kallade inherenta singularer och pluralord undersöks i förhållande till denna förändring... LÄS MER

 3. 3. En undersökning av försvenskningen av halländska gravtexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Simon Karlsson; [2014]
  Nyckelord :sociolingvistik; skriftspråk; dialekter; språkhistoria; språkbyte; Språkförändring; Halland; Danmark; Sverige; halländska; danska; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar övergången från danskt till svenskt språk på halländska gravstenar från huvudsakligen 1600-talet och början av 1700-talet. Jämförelser med andra i den vetenskapliga litteraturen beskrivna försvenskningsförlopp görs och resultatet visar på en senare övergång till svenskt språk för de halländska gravtexterna. LÄS MER

 4. 4. Skílur þú? : Om svenskars och danskars förståelse av isländska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Patric Eghammer; [2011]
  Nyckelord :språkförståelse; isländska; nordiska språk; grannspråk; språkhistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar att både svenska och danska lärarstudenter utan erfarenhet av isländska har så pass mycket förkunskaper med sig från sitt eget modersmål, att de kan förstå det väsentliga av innehållet i enklare isländska texter som simultant presenteras i skrift och ljud. Texterna som användes vid denna grannspråksundersökning var dels ett avsnitt ur barnboken Hodja og töfrateppið och dels en artikel ur den isländska morgontidningen Morgunblaðið. LÄS MER

 5. 5. Historien om inte : en språkhistorisk studie av negationens placering i huvudsats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Anna Krantz; [2005]
  Nyckelord :negationer; syntax; adverbial; satser; grammatik; fornsvenska språket; svenska språket; språkförändringar; språkhistoria; Swedish; Svenska; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; syntax; History of language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om negationens placering i huvudsats. Min hypotes är att negationens placering ändras under 1500-talet, från fundament till satsadverbialsplats. Undersökningens material består av sju texter, Järteckensboken är den äldsta och Johan Runis: Prosatexter på svenska är den yngsta.. LÄS MER