Sökning: "Språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade ordet Språkinlärning.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. Implementation av adaptiv evaluering för feedback i chatbot för yrkessvenska

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Sandra Persson; Hanna Skorupka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report aims to study whether the implementation of language models in a chatbot for Swedish can make language learning more effective. A fundamental factor for an individual to have the opportunity to be integrated into the labor market and into society, is language. LÄS MER

 3. 3. SFI… språkinlärning och mycket mer : En studie om hur SFI-studerande upplever SFI:s påverkan på att integreras i det svenska samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Birhat Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :SFI; arbetsmarknad; svenska samhället; invandring;

  Sammanfattning : Jag valde att göra en kvalitativ studie om hur SFI-studerande upplever skolans påverkan på deras möjligheter att integreras i det svenska samhället. Jag genomförde en undersökning som del i min utbildning till lärare med syfte att ta reda på och få en uppfattning av hur skolans påverkan på integrationsprocessen uppfattas av SFI-studerande. LÄS MER

 4. 4. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Interaktion i klassrummet : En jämförelse mellan en andraspråksklass och en främmandespråksklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lawin Ismail-Mustafa; [2022]
  Nyckelord :Interaktion; interaktionsmodeller; affektiva faktorer; språkinlärning; andraspråksklass; främmandespråksklass; svenska som andraspråk; spanska som främmandespråk; målspråksanvändning; modersmålsanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra interaktionen i en andraspråksklass med interaktionen i en spanska som främmandespråksklass, och att undersöka vilka olika interaktionsmodeller som kan hittas. Studien har utgått ifrån elevernas perspektiv och skiljer sig i detta avseende från tidigare forskning. LÄS MER