Sökning: "Språkmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Språkmiljö.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Språkmiljöer i förskolan på olika villkor : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Alexandra Törnevik; [2021]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Language environment; Language disorder; Language development; Förskola; Förskollärare; Språkmiljö; Språkstörning; Språkutveckling;

  Sammanfattning : In the following study, the work of educators has been studied. This is in the form of how educators use language-stimulated learning environments to promote the language of children with language disorders. LÄS MER

 3. 3. Social och fysisk språkmiljö i förskolan : en kvalitativ studie om förskolläraressyn på en språkstimulerande miljö i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Carlström Parkkinen; Jenny Badlund; [2021]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; material; språkstimulerande strategier; social språkmiljö; fysisk språkmiljö;

  Sammanfattning : Studien behandlar förskollärares syn på en social och fysisk språkstimulerande miljö i förskolan. Detta med fokus på förskollärares användning av språkstimulerande strategier samt utformningen av en flexibel lärmiljö som kan främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Befrin Almizori; Diana Dauod; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; andraspråk; multilingual preschool; språkmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om vilka arbetssätt och strategier förskollärare använder för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Vi vill även skapa kunskap om hur förskollärare resonerar kring den fysiska miljöns betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Alla är flerspråkiga nu : En kvalitativ studie av förskollärares och specialpedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Kalaitsidou; Gadeer Qatanani; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; kvalitativa intervjuer; förskollärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studie syftar på att undersöka hur förskollärare respektive specialpedagoger beskriver att de ser, bemöter och arbetar med flerspråkighet och flerspråkiga barn. Metodologiska delen består av kvalitativa intervjuer med förskollärare och specialpedagoger som syftar till att samla ihop deras tankar och beskrivningar av flerspråkighet och flerspråkiga barn. LÄS MER