Sökning: "Språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 2878 uppsatser innehållade ordet Språkutveckling.

 1. 1. En studie av barns narrativa produktion : Berättelsestrukturer och lexikal variation i en flerspråkighetskontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nordenskjöld Narfström; [2023-02-10]
  Nyckelord :narrativ; berättelsestruktur; story grammar; kartläggning; förskola; flerspråkighet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några barn med finsk bakgrund skapar berättelser, och då särskilt med avseende på övergripande berättelsestrukturer och lexikal variation. Ett ytterligare syfte med undersökningen är att bidra till utprövningen av ett särskilt material för kartläggning av flerspråkiga barns narrativa förmågor – MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling inne och ute : En litteraturstudie om svenskämnet kombinerat med utomhusundervisning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Andersson Ovcina; Sarah Rosell; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; utomhusundervisning; undervisningsmetod; varierad undervisning; sinnen.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har grundat sig i att underssöka uterummer som komplement i svenskundervisningen. Syftet med studien har varit ur ett didaktiskt perspektiv belysa vad forskning säger om att kombinera svenskämnet och utomhusundervisning i årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om sagans bidragande till elevers språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jesper Larsson; Eiman Rashed Talib; Lova Rosberg; [2023]
  Nyckelord :Sagor; språkutveckling; läsning; metoder och motivation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur sagan bidrar till att främja språkutvecklingen. Samt vilka metoder som finns för att arbeta med sagor i klassrummet. Denna litteraturstudie bygger på sex artiklar och en avhandling som ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 4. 4. Effects on EFL Students’ Motivation and Development using Formative Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nora Asllani; Rahmana Kosuta; [2023]
  Nyckelord :Formative assessment; Student motivation; Student development; Second language acquisition; EFL; Upper secondary school;

  Sammanfattning : In recent years, research has been done on formative assessment and its connection to student motivation and development, showing both benefits and disadvantages of using the practice. This study investigates further how formative assessment affects students’ motivation and language development in an EFL (English as a foreign language) context, and the possibilities of implementing formative assessment in Swedish upper secondary classrooms. LÄS MER

 5. 5. Hur drama kan påverka olika aspekter av språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Klara Domazet; Alan Jakubovic; [2023]
  Nyckelord :Drama; engagemang; processdrama; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka aspekter som drama i undervisningen kan ha på elevers språkutveckling. Frågeställningen besvarades genom att samla in vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Libsearch, Education Research Complete och Google Scholar. LÄS MER