Sökning: "Spridning"

Visar resultat 1 - 5 av 2337 uppsatser innehållade ordet Spridning.

 1. 1. Rock Art in No Man’s Land - A case study of the inland rock art at Högsbyn, Dalsland

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christoffer Magnusson; [2023-09-18]
  Nyckelord :sociokulturella system; socialsemiotik; 3D dokumentering; Brastad; Högsbyn; hällristningar i inlandet; kustnära hällristningar; Nordisk bronsålder;

  Sammanfattning : Hällristningar från den nordiska bronsåldern har en hög koncentration i det kustnära Bohuslän. Forskningen har således fokuserat på detta område. Mindre uppmärksamhet har getts till hällristningar inåt land. LÄS MER

 2. 2. Lärares förändringsprocesser under implementeringen av den matematiska undervisningsmodellen Tänka, Resonera och Räkna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jessica Lind Caroline Hult; [2023-06-26]
  Nyckelord :”Tänka; resonera och räkna”; reform; förändringsprocess; systematisk process; heuristisk process; pilotlärare; implementering; flödesschema; djup; hållbarhet; spridning och skifte i ägande av reformen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärares förändringsprocesser vid reformimplementering i skolan. Detta har gjorts genom att undersöka lärares upplevelser av den kommunala reformimplementeringen av undervisningsmodellen Tänka, resonera och räkna. LÄS MER

 3. 3. Är alla inräknade? En studie om hur matematiklärare och speciallärare i matematik skapar tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Carin Melin; IdaLouise Wichmann; [2023-06-15]
  Nyckelord :tillgänglig lärmiljö; dilemma; helklassundervisning; mångfald; matematiksvårigheter; ledning och stimulans; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån de dilemman som skolan står inför, undersöka hur lärare och speciallärare kan samverka för att skapa tillgängliga lärmiljöer, i matematikundervisningen i helklass, där alla är inräknade. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det sociala sammanhanget blir basen i att alla ska känna sig inräknade. LÄS MER

 4. 4. Jag kan ta en pizzaslice och ett barn ifrån källaren tack! - En kritisk studie om desinformation och Pizzagate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kasper Vikström; [2023-05-16]
  Nyckelord :Desinformation; Twitter; Spridning; Pizzagate;

  Sammanfattning : Pizzagate; How has the conspiracy theory been received by Twitter users? With this degree project, I will examine the fake news "Pizzagate" that was spread on Twitter in 2016 during the US presidential election, to then see what reception the misinformation received and how wildly it was spread by internet users. The purpose of this essay is to highlight the importance of source evaluation when using social media and that you, as a user, have an obligation to review the material before sharing. LÄS MER

 5. 5. HUR FÖRHÅLLER SIG EUROPAPARLAMENTET TILL DESINFORMATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Weissglas; [2023-03-01]
  Nyckelord :Europaparlamentet; partigrupper; desinformation; aktörer; spridning; problem; åtgärder;

  Sammanfattning : The phenomenon of disinformation has become a more salient issue in recent years, so far however, both Europe and the EU have been somewhat spared from this compared to, for example, the US. However, this does not mean that Europe will continue to be untouched from this harmful phenomenon. LÄS MER