Sökning: "Sprint Planning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sprint Planning.

 1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Sprintplanering angående spelkvalitet i indispelsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Petersen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sprint planning is a phase during product development in which the development team works together to plan and prioritize the work that is meant to be done in the next Sprint (Shwaber & Sutherland, 2020). This phase is important because it clarifies what is meant to be done during the next Sprint. LÄS MER

 3. 3. Ritningar och logistik inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sean Zhong; Henrik Träff; Edvard Thörnros; Simon Johansson; Fredrik Mohlin; Martin Nordberg; Simon Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :byggproduktion; bygg; webbapplication; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : A web application in the form of a demo has been developed for BIT (Bygg ITSweden). The application effectively shows the potential and the idea that can be used tofind investors. This report describes the development of a program which can streamlinethe construction process. LÄS MER

 4. 4. Att resurseffektivisera ett distributionsnätverk för asfaltslastbilar -En fallstudie hos Skanska Industrial Solutions AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Victoria Ahlqvist; Carl-Wilhelm Bennet; [2018]
  Nyckelord :Asphalt; transportation planning; distribution network; production scheduling; road transportation; resource efficiency; flexibility; insource or outsource; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem - Skanska Industrial Solutions AB lays asphalt over a wide geographical area, and never in the same place and is also a work that is dependent on the weather. Asphalt is a product with low to no capacity to be stored. These factors contribute to a distribution that has the necessity to follow the JIT-principles. LÄS MER

 5. 5. Planering och styrning – med fokus på daglig styrning

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Sara Lindelöf; Mathilda Opseth; [2018]
  Nyckelord :Daily meetings management; Agile Methodologies; Development work; Scania CV; Daglig styrning; Agila arbetsmetoder; Utvecklingsarbete; Scania CV;

  Sammanfattning : Examensarbetet har inneburit iterationer för att ta reda på hur sektionen Research & Development, Truck layout (RTL) på Scania kan förbättra planering och styrning för att säkra hög leveransprecision. RTL består av sju grupper som arbetar med chassiutveckling. LÄS MER