Sökning: "Sprint training"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Sprint training.

 1. 1. The effect of flywheel training on functional neuromuscular performance in physically active youth

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Westblad; [2018]
  Nyckelord :flywheel training youth resistance training peak height velocity;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study was to investigate the effect of flywheel resistance training on functional neuromuscular performance in physically active youth.   Method Forty-four healthy and physically active youth between 12-14 years of age (n=19 boys & n=25 girls) volunteered to participate and were randomized into three different groups of flywheel resistance training (FRT) (n=15, body mass = 42,9 ± 8,6 kg, time to Peak Height Velocity (PHV) = - 0,8 ± 1,6), traditional strength training (TST) (n=15, body mass = 44,7 ± 10,3 kg, time to PHV = - 0,8 ± 1,5) and a control group (CON) (n=14, body mass = 43,8 ± 9,0 kg, time to PHV- 0,8 ± 1,5. LÄS MER

 2. 2. Korrelation mellan markkontakt och totaltid hos svenska sprinterlöpare inom friidrottsgrenen 100 meter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joar Rüdrich; [2018]
  Nyckelord :ground contact time; step rate; step length; Optojump sprint running; 100-meter dash; track and field; markkontakt; stegfrekvens; steglängd; Optojump; Flygande 30; sprintlöpning; 100 meter; friidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att studera hur svenska elitlöpares totaltider förhåller sig till de olika variablerna markkontakt, flygtid, hastighet, stegfrekvens och steglängd, med största fokus på hur markkontakterna påverkar hastigheten. Studiens två frågeställningar var: (1) Hur ser sambandet ut mellan de fyra variablerna markkontakt, flygtid, steglängd samt stegfrekvens vid den maximala hastigheten vid upprätt löpning hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 100 meter? (2) Hur korrelerar markkontakt och hastighet hos elitlöpare verksamma inom sprintdistansen 100 meter? Metod En kvantitativ studie genomfördes där 33 manliga och 20 kvinnliga försökslopp på flygande 30 kartlades med mätutrustningen Optojump. LÄS MER

 3. 3. Very Heavy Resisted Sprinting: A Better Way to Improve Acceleration? : Effects of a 4-Week Very Heavy Resisted Sprinting Intervention on Acceleration, Sprint and Jump Performance in Youth Soccer Players

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Domen Bremec; [2018]
  Nyckelord :sprint; resisted sprinting; acceleration; jumping; speed; football; soccer;

  Sammanfattning : Abstract Aim was to investigate the effects of heavy resisted and unresisted sprint training protocols and see its effects on sprint time, vertical and horizontal jumping and sprint mechanics. Youth male soccer players [n=27] participated in this study, they were all individually assessed for the horizontal force-velocity profile using two unresisted sprints and load-velocity profile using four progressively resisted sprints (25%, 50%, 75% and 100% body mass). LÄS MER

 4. 4. Hamstringsruptur – en fotbollsspelares svåraste motståndare : En litteraturstudie framtagen för att hjälpa fotbollstränare att förebygga och behandla hamstringsrupturer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Frida Bylinder Westerberg; Gabriella Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hamstring strain; soccer players; rehabilitation; prevention; hamstringsruptur; fotbollsspelare; rehabilitering; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Fotboll är en av de mest skadedrabbade idrotterna. 70-90% av skadorna är lokaliserade i nedre extremiteter. Den vanligaste skadan är hamstringsruptur och utgör 37% av skador i nedre extremiteter. LÄS MER

 5. 5. Upper- & lower body strength and its correlation to performance in swimming

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Björk; [2018]
  Nyckelord :Swimming; 400m; 50m; freestyle; strength; lat-pulldown; squat; velocity;

  Sammanfattning : Background: To learn how to swim with proper technique takes fairly large amount of time and practice to learn and anelite swimmer spends 6-7 days training for improving aerobic capacity, anaerobic capacity and strength training for energy saving technique. Freestyle is the fastest swimming style and is performed in many different distances, 50m is classified as a sprint and the 400m as a middle-distance. LÄS MER