Sökning: "Sprintträning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Sprintträning.

 1. 1. Sprintträning med tung belastning : En interventionsstudie på sprint- och hoppförmåga för fotbollsspelare på ungdomsnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Shaun Lomas; Karar Al-Nakash; [2019]
  Nyckelord :sprintträning; fotboll; ungdomar; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studie har för avsikt att undersöka effekterna av ett sprintträningsprogram på 16 åriga fotbollsspelare. Frågeställningen är: Kommer ett träningsprogram i form av sprinter med tungt motstånd ge effekt på en 16 årig fotbollsspelares sprint- samt hoppförmåga? Metod 21 stycken manliga fotbollsspelare från en breddverksamhet på ungdomsnivå deltog. LÄS MER

 2. 2. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Derakhti; [2018]
  Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

  Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER