Sökning: "Sprututbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Sprututbyte.

 1. 1. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 2. 2. Svensk narkotikapolitik i förändring? : En jämförande studie av svensk narkotikapolitik i nu- och dåtid.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :narkotika; narkotikapolitik; harm reduction; sprututbyte;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Restriktivitet eller skademinimering? : En argumentationsanalys av sprututbytesdebatten i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Larsson; [2016]
  Nyckelord :argumentationsanalys sprututbyte;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ’Att ge sprutor till en narkoman är som att ge en flaska whiskey till en alkoholist’ : En kritisk diskursanalys av den svenska politiska debatten gällande sprututbytesverksamheten under perioden 1995-2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frisell Eriksson Sara; Lilja Louise; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract:Sprututbyte har länge varit en kontroversiell fråga i Sverige. Den politiska debatten har pågått sedan 80-talet när denförsta testverksamheten infördes. Trots kritik från internationella organisationer som FNhar Sverige ännu inte infört ettnationelltprogram för sprututbyte. LÄS MER

 5. 5. Den otänkbara åtgärden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Sävfält; [2014-03-06]
  Nyckelord :Sprututbyte; Narkotikapolitik; Policyströmmar; Folkhälsopolitik; Policyförändring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER