Sökning: "Srea Karim Ahmed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Srea Karim Ahmed.

 1. 1. Jag är myndighetsutövare, berviljar eller fördelar hjälp efter behov : en kvalitativ studie kring biståndshandläggares syn på sitt arbete och sin roll

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Srea Karim Ahmed; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Omfattande förändringar har präglat äldreomsorgen i kommunerna under 1900-talet. Det samhällsekonomiska läget inom äldreomsorgen i kommunerna har krävt nedskärningar, prioriteringar samt effektiviseringar. Den modell som fått störst genomslag är beställar- och utförar modellen. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av hemtjänstpersonalens föreställningar kring åldrande och äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Srea Karim Ahmed; [2009]
  Nyckelord :vårdare; vård och omsorg; äldreomsorg; åldrande; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Författare: Srea Karim   Sociala omsorgsprogrammet, Uppsala universitet   Titel: En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens föreställningar kring åldrande och     äldreomsorg Syftet med denna uppsats är att studera föreställningar som personalen inom hemtjänsten innehar kring åldrande och äldreomsorg utifrån en kvalitativ studie.  I Studien tar jag även upp om vad äldreomsorg innebär för personalen, hur personalens syn på åldrande påverkar deras arbete samt om personalen tillhandahåller den vård och omsorg som de själva skulle vilja ha. LÄS MER