Sökning: "Ständiga förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden Ständiga förbättringar.

 1. 1. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER

 3. 3. ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Börjesson; Simon Stockhem; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Ständiga förbättringar; Revision;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt eller förvirrande? : En fallstudie om agila arbetssätt i energibranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johannes Estensen; [2020]
  Nyckelord :agila metoder; organisering; scrum; tillämpning; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt härstammar från IT-branschen och har visat sig vara ett framgångskoncept inom flera bolag. Konceptet har på senare tid spridits utanför IT-sektorn och blivit en populär trend i flera branscher. En av dessa är energisektorn där allt fler organisationer intresserat sig för arbetssättet. LÄS MER

 5. 5. Kan Human lean bidra till en high performance culture? : En fallstudie på PreEnergi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Bahrami Peyman; Toste Eric; [2020]
  Nyckelord :Human lean; Lean; Visual management; ​ ​ High performance culture; High performance ​ characteristic features​; High performance behaviour; Organizational culture; Continuous improvement; ​Human lean; Lean; Visuell styrning; ​ ​ High performance culture; High performance karaktärsdrag; High performance beteenden; Organisationskultur; Ständig förbättring;

  Sammanfattning : Purpose - ​The purpose of this thesis is to examine the organisational culture at the case company to find out whether or not Human lean can contribute to a high performance culture. Methodology - ​A qualitative study was conducted with a case study as the basis for investigating the company's organizational culture. LÄS MER