Sökning: "Stärkande av varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Stärkande av varumärke.

 1. 1. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER

 2. 2. Re-design av StretchFlex UF : Skapandet av en stärkande visuell profil åt StretchFlex UF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Isabelle Björklund; Anny Wang; [2015]
  Nyckelord :Re-design; grafisk design; visuell profil; logotyp; visuell kommunikation; varumärke;

  Sammanfattning : This paper presents the creation of a strengthening visual profile for StretchFlex UF. The project consists of an external as well as an internal part. The external part is on the order of the company StretchFlex. LÄS MER

 3. 3. Ett grönskande varumärke : Hur kan ett företag stärka sitt varumärkeskapital med hjälp av miljömässigt ansvarstagande?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Holmgren; Emelie Jorander Fridén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag idag investerar allt mer i vad som benämns som varumärkeskapital. Varumärkeskapital är de dimensioner som är direkt kopplade till varumärkets namn och symbol, så som varumärkeskännedom, upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. LÄS MER

 4. 4. Varumärkets utveckling till strategisk resurs : varumärkesarbete i svenska statliga bolag

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Helsing; Christian Fredefors; Harald Faanes; [2008]
  Nyckelord :B2B-marknadsföring; varumärkesarbete; statliga bolag; konceptuell modell; kommunikation; logistik; järnväg;

  Sammanfattning : Today, Sweden has about forty companies owned by the government. These are active on markets with variable competition. Some have been given special areas of responsibility that in a practical notion make them monopolists. LÄS MER

 5. 5. Sound alike - kontroversiellt eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Tencer; [2006]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är reklamen en del av vardagen. Vi upplever den i alla mediekanaler vilket ibland kan vara underhållande men oftast rätt så enerverande. LÄS MER