Sökning: "Ståhl Matilda"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ståhl Matilda.

 1. 1. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till balans : En studie om sjuksköterskors work-life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Fabian Ståhl; Matilda Wallström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER