Sökning: "Ståställningen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ståställningen.

  1. 1. Ståställningens påverkan på lederna i de nedre extremiteterna : en pilotstudie

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

    Författare :Zhen Yang; [2013]
    Nyckelord :Ståställningen; lederna; nedre extremiteterna;

    Sammanfattning : Barn med en allvarlig cerebral pares (CP) diagnos har begränsad eller obefintlig förmåga att stå självständigt. Tillståndet medför även en stor risk för subluxation i höftlederna. LÄS MER