Sökning: "Stödjande miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Stödjande miljöer.

 1. 1. I en stödjande miljö är hälsosamma val enkla val : En kvantitativ studie om konsumenters upplevelser av hälsosamma livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Terése Olofsson; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; supportive environments; healthy food choices; grocery; food; health; marketing; food choices; socioeconomics; behavioral economics; hälsopromotion; stödjande miljöer; hälsosamma livsmedelsval; dagligvaruhandel; livsmedel; hälsa; marknadsföring; matval; socioekonomi; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förekommer oftare i socioekonomiskt svagare grupper. Tillgängligheten av livsmedel påverkar både vilka kostval vi gör och hur mycket vi konsumerar. Marknadsföring påverkar tillgängligheten och används för att styra konsumenternas livsmedelsval. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelser av patientutbildning vid diabetes typ 1 hos barn- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anders Jansson; Jessica Sundén; [2020]
  Nyckelord :Family; literature review; patient education; nurse; type 1 diabetes.; Diabetes typ 1; familj; litteraturöversikt; patientutbildning; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes typ 1 ökar i de nordiska länderna och i synnerhet i Sverige. Som förälder till barn med en nyligen diagnostiserad diabetes typ 1 kan den aktuella situationen upplevas som ett trauma, vilket kan påverka hela familjens livssituation och innebära stora förändringar och omställningar i livet. LÄS MER

 3. 3. FAMILJECENTRALERS ARBETE MED ATT FRÄMJA BARNS FYSISKA AKTIVITET : En kvalitativ intervjustudie om familjecentralers arbete med fysisk aktivitet i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Enock; [2020]
  Nyckelord :Hälsa Främja Barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentraler finns till för att hjälpa och stötta familjer som är i behov av stöd. Det görs genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Två teoretiska ansatser har kopplats till ämnesområdet, dessa är SESAME modellen och stödjande miljöer som används i hälsofrämjande arbeten. LÄS MER

 4. 4. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet, ett bortglömt begrepp i planeringen? : En fallstudie mellan Karlskronas och Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Jaqueline Dahllöf; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; Stödjande miljöer; Översiktsplan;

  Sammanfattning : I uppsatsen har det fokuserats på att undersöka vad den fysiska aktiviteten har för roll i den fysiska planeringen i Karlskronas och Lunds kommun. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur fysisk aktivitet integreras i den fysiska planeringen samt vilka strategier de finns och hur de framställs i kommunala dokument. LÄS MER