Sökning: "Stödstrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Stödstrukturer.

 1. 1. På tal om muntlighet : Lågstadielärares perspektiv på stödstrukturer för organiserade samtal i svenskundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; primary school; teaching of Swedish; speech; talk; speaking activities; Stödstrukturer; stöttning; lågstadiet; svenskundervisning; muntlighet; muntlig förmåga; organiserade samtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där begreppet stödstruktur är centralt. LÄS MER

 2. 2. Experiment inom NO-undervisning: Vad säger den senaste forskningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Per Svensson; Johan Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Experiment; Simulerade experiment; Virtuella experiment; Lärardemonstrationer; Elevdriven; Bedömning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vad det senaste decenniets forskning har belyst kring arbete med experiment i naturorienterande undervisning riktat mot åk 4-6. En systematisk informationssökning i ett flertal databaser via Libsearch resulterade i 13 artiklar som utifrån förutbestämda kriterier vidare granskades. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap och tillit inom virtuella team : En kvalitativ studie om organisatoriska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Björkquist; Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; gruppkultur; teamledare; tillit; organisatoriska stödstrukturer; virtuella team;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering och utveckling av nya digitala teknologier har gett möjligheten att arbeta vart du än befinner dig och tillsammans med kollegor i olika delar av världen. Virtuella team är ett sådant exempel på ny arbetsform där människor är utspridda på olika geografiska platser samtidigt som de samarbetar med hjälp av kommunikations- och informationsteknologi (IKT). LÄS MER

 4. 4. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Nationella prov + läromedel + förmågor = Sant?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Sanna Johansson; Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att genom att analysera läromedel och nationella prov belysa hur ett läromedel och nationella proven i svenska årskurs 3 förhåller sig till läroplanens formuleringar om förmågor i svenskämnet för årskurs 3. Vidare har studien syftat till att undersöka huruvida samstämmighet eller avsaknad av samstämmighet återfinns mellan läroplanen i svenska årskurs 3, nationella prov och läromedel. LÄS MER