Sökning: "Störa"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet Störa.

 1. 1. ”Materialet är inte låst, det kan användas på många olika sätt” : Barns handlingsutrymme i inomhusmiljön på förskolan – ur förskolepersonals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Andersson; Hanna Aldeborn; [2023]
  Nyckelord :Action space; Gibson’s affordance theory; indoor environment; preschool pedagogy; preschool staff; Handlingsutrymme; Gibsons affordance teori; inomhusmiljö; förskolepedagogik; förskolepersonal;

  Sammanfattning : Inomhusmiljön på förskolan är avgörande för barns lek, lärande och utveckling. Miljön påverkar hur individer interagerar med andra och bjuder in till olika typer av beteenden. Samtidigt blir barn sällan delaktiga och inkluderade i utformningen av miljön, utan miljön speglar i stället de vuxnas förväntningar och mål. LÄS MER

 2. 2. Design and Implementation of a Rocket Launcher Hybrid Navigation

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Omar Ugolini; [2023]
  Nyckelord :launch vehicle navigation; delayed Kalman filter; strapdown; navigering av bärraketer; fördröjt Kalman-filter; strapdown;

  Sammanfattning : Rocket Factory Augsburg (RFA) a German New Space Startup is developing a three-stage rocket launcher aiming at LEO/SSO orbits. A fundamental responsibility of the GNC team is the development of the rocket navigation algorithm to estimate the attitude, position, and velocity allowing the guidance and control loops to autonomously steer the rocket. LÄS MER

 3. 3. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Ambjörnsson; [2023]
  Nyckelord :råmjölk; refraktometer; blodprov; kalvhälsa; Brix;

  Sammanfattning : Råmjölken innehåller livsviktiga antikroppar som ger kalven dess immunförsvar under de första månaderna i livet. För att kontrollera att kalven fått i sig en tillräcklig mängd antikroppar tas ett blodprov och detta serum analyseras med avseende på antikroppar. LÄS MER

 4. 4. Classification of Radar Emitters using Semi-Supervised Contrastive Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tim Jonsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radar is a commonly used radio equipment in military and civilian settings for discovering and locating foreign objects. In a military context, pilots being discovered by radar could have fatal consequences. LÄS MER

 5. 5. From Support to Disruption : Highlighting the discrepancy between user needs, current AI offerings and research focus for professional video creators, a situated user study.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sietse van den Nieuwenhuijzen; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Video Production; User-Centered Design; AI Ethics; Generative AI; Artificiell Intelligens; Videoproduktion; Användarcentrerad Design; AI-etik; Generativ AI;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) has the potential to transform various industries, including the creative industry [1]. The potential disruption is facilitated by technology-driven products, with these products it is increasingly important to keep user goals, behaviour and needs at the centre during the development and designing phase. LÄS MER