Sökning: "Stöttning"

Visar resultat 1 - 5 av 1599 uppsatser innehållade ordet Stöttning.

 1. 1. Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om - En netnografisk studie om hur skolattentat diskuteras på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alma Ericsson; Tilde Lundqvist; [2024-02-14]
  Nyckelord :Flashback; fördömande; rättfärdigande; skolattentat; tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att analysera rättfärdigande och fördömande av skolattentat på internetplattformen Flashback. För att ytterligare komma åt rättfärdigande breddas fokuset även till hur tillvägagångsätt och strategier för att begå skolattentat ”lärs ut” på Flashback. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers motiv till att läsa svenska som andraspråk. En kvalitativ studie om elevers resonemang kring valet att läsa sva på gymnasiet och deras erfarenheter av flerspråkighet i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Bertilsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; sva; flerspråkighet; val;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker vilka motiv som ligger bakom gymnasieelevers val att läsa ämnet svenska som andraspråk, sva, och vilka erfarenheter de har med flerspråkighet i klassrummet. Studien har en fenomenologisk ansats där elevernas livsvärldar och dess språkliga repertoarer anses påverka elevernas beslut och förhållningsätt (Busch 2017). LÄS MER

 3. 3. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSER AV VÅRDMÖTET. En litteraturstudie om kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Johansson; Carmen Izquierdo; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bemötande; kvinnor; upplevelser; våld i nära relation; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation drabbar en tredjedel av världens kvinnor, och är det mest förekommande våldsbrottet som kvinnor utsätts för. Våldet kan vara fysiskt, känslomässigt, sexuellt, socialt och ekonomiskt, och det krävs flera åtgärder och typer av stöttning för att hjälpa de utsatta kvinnorna inom vården. LÄS MER

 4. 4. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. "Vi kan inte packa in allt i bubbelplast" : En studie om förskollärares syn på riskfylld lek i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Nygren; Olivia Möberg; [2024]
  Nyckelord :ECEC; outdoor environment; risky play; scaffolding; Förskola; riskfylld lek; stöttning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : From previous experiences, different perceptions of risky play have been noticed. This study therefore aims to shed light on the early childhood education center (ECEC) teachers’ approach to and perceptions of risky play in ECEC outdoor environment. LÄS MER