Sökning: "Stab"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Stab.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Logistisk flexibilitet : ett begrepp, flera betydelser

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Lyckfjäll; [2020]
  Nyckelord :flexibilitet; logistik; militärlogistik; Kunskapssociologi; Doktrin gemensamma operationer 2020;

  Sammanfattning : En försvarsmakts förmåga att hantera förändringar har genom historien varit avgörande för utgången av ett slag eller krig. Likaså är utgången beroende av att slaget kunnat försörjas. Flexibilitet ses av Försvarsmakten som svaret på överraskning och de osäkerheter som karakteriserar krig. LÄS MER

 3. 3. Variationen i användningen av hård och mjuk information inom vård- och omsorgsbranschen : - En fallstudie om offensiva och defensiva beslutssituationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johannes Hanna; Moe André Ali; [2019]
  Nyckelord :Decision-makers; Strategic decision; Defensive; Offensive; Hard information; Soft information; Means; Goals; Beslutsfattare stab ; Strategiska beslut; Defensiv; Offensiv; Hård information; Mjuk Information; Medel; Mål;

  Sammanfattning : Strategiska beslut är viktiga för företag eftersom det handlar om att skapa framtida konkurrenskraft eller för att överleva på marknaden. Enligt tidigare studier finns det två olika beslutssituationer som företag kan stå inför vilka är offensiva beslut där det handlar om att öka företagets marknadsandelar och defensiva beslut som innebär att företaget skär ner på nuvarande kapacitet. LÄS MER

 4. 4. HUR JÄMSTÄLLDA TROR VI ATT VI ÄR? : En kvantiativ studie om HR-anställdas självskattade värderingar och attityder kring jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gisela Backlund; Lisa Berg; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; HR-anställda; sexism; genusordning; självskattning; strukturer;

  Sammanfattning : Sverige har i jämförelse med andra länder kommit långt i frågan om jämställdhet och jämställdhetsarbete har en lång tradition inom just offentlig sektor. Trots detta är den könsmärkta kulturen svår att bli av med. LÄS MER

 5. 5. The myth of the Red Line : an international relations analysis of the Obama administration’s argumentation for and against a military intervention in Syria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Hasan; [2018]
  Nyckelord :International relations; International relations theories; Barack Obama; The Obama administration; Military intervention; Syria; Argumentation analysis; Ideological analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the arguments proposed by the Obama administration regarding a U.S. military intervention in Syria due to the use of chemical weapons by the Syrian regime in 2013. LÄS MER