Sökning: "Stabilitetsberäkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Stabilitetsberäkningar.

 1. 1. Platsspecifik volym, koldioxidekvivalens och kostnad för skumglas, lättklinker och cellplast : En komparativ fallstudie utifrån dimensioneringskrav av en vägbank i Nättraby, Luleå och Norrköping

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Las Muradi; Jacob Edje; [2021]
  Nyckelord :Lightweight filling materials; carbon dioxide equivalents; embankment; geoconstructions; environmental product declaration; settlements; stability; Lättfyllningsmaterial; koldioxidekvivalenter; vägbank; geokonstruktioner; miljövarudeklaration; sättningar; stabilitet;

  Sammanfattning : I denna studie har en geoteknisk undersökning utförts för att utvärdera lättfyllnadsmaterialen skumglas, cellplast och lättklinker utifrån dimensioneringskrav som lättfyllnadsmaterial i en vägbank. Målet är att analysera dessa material och komma fram till vilket material som är mest optimal med avseende på volym, kostnader och miljöpåverkan i ett platsspecifikt område i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Safety Assessment of Cracked Buttress Dams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Robel Tekeste Fekadu; Sujata Kayastha; [2020]
  Nyckelord :Concrete buttress dam; finite element analysis; safety factor; global failure; reinforcement; corrosion; combined failure; traditional stability analysis;

  Sammanfattning : Most of the concrete buttress dams in Sweden were built from the 1950s till the1980s based on the traditional method of analyses. Those structures are reinforced and heavy in structure. Their height to thickness ratio being large makes them prone to crack during their lifespan. LÄS MER

 3. 3. Släntstabilitetsanalys av 3D finita element modellering : En jämförelsestudie mellan 2D- och 3D-simuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Robin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Släntstabilitet; FEM; Finita element modellering;

  Sammanfattning : Tyréns ABs har utfört stabilitetsundersökningar för fastigheterna Plogen16samtVälten2 och 3 i Umeå kommun. Områdena är attraktiva vid Umeälv och fastighetsbolaget Cityfastigheter i Umeå AB har önskan att exploatera dem. De beaktade områdena innesluts av Tvärån och Umeälv som medför att området får ett komplext utseende. LÄS MER

 4. 4. Closure of Lilla Bredsjön Tailings Dam : an Evaluation of the Long-Term Dam Safety Measures

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :Jenny Bramsäter; [2017]
  Nyckelord :tailings dams; seepage; pore pressure; slope stability; slip surfaces; long-term stability;

  Sammanfattning : The mining industry contributes to enormous amounts of waste all over the world, which places high demands on tailings dams. In Sweden, there are strict regulations regarding the management and treatment of tailings dams, but some dams that were built before these regulations existed still pose a threat to the environment. LÄS MER

 5. 5. Modelling Lateral Stability of Prefabricated Concrete Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Caroline Lindwall; Jonas Wester; [2016]
  Nyckelord :precast; concrete; hollow core; shear key; diaphragm;

  Sammanfattning : Stability calculations of prefabricated concrete structures with help of FEM-tools demand knowledge about how the elements are related to each other. This thesis concerns how joints between building elements affect the results when modelling prefabricated concrete structures, with demarcation to joints between hollow core (HC) slabs and between solid wall elements. LÄS MER