Sökning: "Stadiums"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Stadiums.

 1. 1. Arenorna En studie om planeringen av Göteborgs nya evenemangsområde och arenornas ställning inom kulturvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Wackfelt Sebastian; [2021-01-13]
  Nyckelord :Stadiums; Sport facilities; Integrated conservation; planning processes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:17.... LÄS MER

 2. 2. Proteintillskott eller inte? : en studie om intag av protein och inställningen till proteintillskott hos styrketränande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Marcus Dickson; [2020]
  Nyckelord :Exercise; eating registration; food supplements; protein; attitude; Träning; kostregistrering; kosttillskott; protein; inställning;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska träningstrenden fortsätter enligt stadiums årliga undersökning om svenskarnas träningsvanor. Enligt Livsmedelsverket är kosttillskott ett komplement som ska konsumeras utöver den vanliga kosten, och motiveringen till att idrottare använder kosttillskott är exempelvis för att skydda hälsa och prestation. LÄS MER

 3. 3. Study of the potential of football tourism : Research based on three football leagues: English, Spanish and Russian

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Dorian Ardeleanu; [2020]
  Nyckelord :sustainability; tourism decentralization; football research; football tourism; linear regression; probit model;

  Sammanfattning : This study is based on first-league football teams from England, Spain and Russia. It demonstrates that football tourism has a big potential because the attendance on football stadiums has a positive effect over the number of visitors in the city, and this influence is stronger among teams that are historically more popular. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas en allsvensk fotbollsklubb av att flytta till en multiarena? : En kvalitativ studie om AIK:s och Hammarbys arenaflytt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Wahlroos; Johan Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :Multi arenas; profit-orented; football club; Allsvenskan; supporters; sponsoring; AIK; Hammarby; Multiarenor; kommersialisering; fotbollsklubb; Allsvenskan; supportrar; sponsring; AIK; Hammarby;

  Sammanfattning : I takt med fotbollens kommersialisering har det blivit vanligt att europeiska fotbollsklubbar flyttat från klassiska arenor till multiarenor. Det hela är ett nytt fenomen i svensk och nordisk fotboll, där endast ett fåtal arenor kan klassas som multiarenor. LÄS MER

 5. 5. Supportrar, en tillgång eller risk? : En kvalitativ studie om ishockeysupportrars medverkan i värdeskapande och värdeförstörande aktiviteter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Axel Almqvist; Andreas Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Value co-creation; value co-destruction; supporters; Samskapande av värde; samförstörelse av värde; supportrar;

  Sammanfattning : Within sports, supporters are an essential actor for how the experience at the stadiums will turn out during games. They are the primary customers while also being a part of the experience for everyone else consuming the sport. LÄS MER