Sökning: "Stadshall"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Stadshall.

 1. 1. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isabelle Bernhard; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; stadshus; arkitektur;

  Sammanfattning : In my proposal of the new City Hall in Strängnäs there is several things I want to take advantage of in the project and for the estetics of the building;- The building represent some of old crafts of the city.- The silhuette of the building is accented with the crossing of the lines in the central staircase. LÄS MER

 2. 2. The Lantern - Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Adam Holm; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; kommunalbyggnad; trä; glas;

  Sammanfattning : Mitt kandidatprojekt är en kommunal administrationsbyggnad belägen i Strängnäs. Projektet försöker utforska hur man kan skapa modern arkitektur i en historisk miljö. Hur formger man en byggnad med vår tids material och byggnadstekniker som fortfarande kan relatera till äldre tiders typologier utan att bli pastich? .. LÄS MER

 3. 3. Nynäshamn´s City hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Felix Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :City hall; Nynäshamn; oil cistern;

  Sammanfattning : Nynäshamn is a city with a rich industrial history, its municipal arms consist of partly an achor, and partly three gears. The identity of the city has been greatly impacted by the industry which today consist mainly of the harbour and the oil refinery. LÄS MER

 4. 4. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jim Andersson; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; Stadshall; Arkitektur;

  Sammanfattning : Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som helst, man kan fortfarande se hur de historiska lagren påverkat och än idag påverkar stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens allra tydligaste urbana artefakt bidragit till en våg av byggnader i det kanske självklara materialet tegel, men även i det minst lika vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. LÄS MER

 5. 5. City hall in Strängnäs

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; Stadshall; Kommunhus;

  Sammanfattning : This project deals with the positioning a building in a complex context. The site for the new city hall is located in between: between high and low, between brick and wood, between two different directions of the street network. How can the new building mediate between these different elements? .. LÄS MER