Sökning: "Stadsmuseet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Stadsmuseet.

 1. 1. Film- och litteraturturism i Sverige : En kvalitativ studie av Wallanderland i Ystad och Millenniumtrilogin i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Supavadee Disayabuttra; Mira Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Film and literature tourism; Wallander; Millennium; netnography; place marketing; commodification; digital marketing; Film- och litteraturturism; Wallander; Millennium; netnografi; platsmarknadsföring; kommodifiering; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : To travel in the footsteps of movies and books is something that attracts more and more tourists and the research in the field has often focused on the motivation of tourists when choosing a destination. This study instead focuses on how the businesses that organize the attractions work. LÄS MER

 2. 2. Ett Stadsmuseum för alla : En studie av uppsökande museiverksamhet i Stockholms ytterstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Documentation; Museums--Collection management; Social inclusion; Historical museums; Dokumentation; museisamlingar; social integration; kulturhistoriska museer;

  Sammanfattning : This study examines a project carried out by Stockholms stadsmuseum in the area of Östberga in Stockholm called Stadsmuseet på plats – Östberga. Interviews with museum personnel and analysis of documents related to the project make up the material for this study. LÄS MER

 3. 3. Konstnärligt värde i plan- och bygglagen (2010:900) samt dess relevans i domstolssammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2017-09-05]
  Nyckelord :artistic value; legislation; court context; Planning regulation; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:20.... LÄS MER

 4. 4. Vad finns det att se? : En studie om att uppmärksamma och vägleda besökare till utställningar på ett museum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Lychnell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eskilstuna Stadsmuseum har problem med en komplicerad layout och bristfällig skyltning. Många besökare är inte medvetna om att museet har fler utställningar än den nyöppnade barnutställningen ”Lilla Stadsmuseet”. LÄS MER

 5. 5. Stockholm i färger : En kritisk diskursanalys av kulturarvets produktion och legitimering i stadens bebyggelsemiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Linus Adriansson; [2016]
  Nyckelord :urbant kulturarv; bebyggelsemiljö; diskurs; CDA; kulturarvsforskning; AHD; kulturpolitik; kulturhistorisk värdering; kulturarvsvård; kulturhistorisk klassificering;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats är att med en kritisk diskursanalys undersöka hur kunskap om kulturarvet och kulturhistoriska värden konstrueras i Stockholms byggda miljö. Akademisk litteratur inom kulturarvsforskningen beskriver en situation där det uppstått ett glapp mellan teori och praktik inom kulturarvssektorn som vidgats sedan postmodernismens och konstruktionismens framväxt i början på 1970-talet. LÄS MER