Sökning: "Stadsmuseet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Stadsmuseet.

 1. 1. Ett Stadsmuseum för alla : En studie av uppsökande museiverksamhet i Stockholms ytterstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Documentation; Museums--Collection management; Social inclusion; Historical museums; Dokumentation; museisamlingar; social integration; kulturhistoriska museer;

  Sammanfattning : This study examines a project carried out by Stockholms stadsmuseum in the area of Östberga in Stockholm called Stadsmuseet på plats – Östberga. Interviews with museum personnel and analysis of documents related to the project make up the material for this study. LÄS MER

 2. 2. Konstnärligt värde i plan- och bygglagen (2010:900) samt dess relevans i domstolssammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Holényi; [2017-09-05]
  Nyckelord :artistic value; legislation; court context; Planning regulation; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:20.... LÄS MER

 3. 3. Vad finns det att se? : En studie om att uppmärksamma och vägleda besökare till utställningar på ett museum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Lychnell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eskilstuna Stadsmuseum har problem med en komplicerad layout och bristfällig skyltning. Många besökare är inte medvetna om att museet har fler utställningar än den nyöppnade barnutställningen ”Lilla Stadsmuseet”. LÄS MER

 4. 4. Stockholm i färger : En kritisk diskursanalys av kulturarvets produktion och legitimering i stadens bebyggelsemiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Linus Adriansson; [2016]
  Nyckelord :urbant kulturarv; bebyggelsemiljö; diskurs; CDA; kulturarvsforskning; AHD; kulturpolitik; kulturhistorisk värdering; kulturarvsvård; kulturhistorisk klassificering;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats är att med en kritisk diskursanalys undersöka hur kunskap om kulturarvet och kulturhistoriska värden konstrueras i Stockholms byggda miljö. Akademisk litteratur inom kulturarvsforskningen beskriver en situation där det uppstått ett glapp mellan teori och praktik inom kulturarvssektorn som vidgats sedan postmodernismens och konstruktionismens framväxt i början på 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. Skeppsbron: Stadsrum i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jessica Dits; [2015]
  Nyckelord :Skeppsbron; Stadsrum; Förändring; Tranströmer; Gamla stan; Tullhus; Hedqvist; Hamn; Stadsmuseet; Koppla samman; Utöka program; Göra tillgängligt; Komma ner till vattnet; Höra till; En sekvens av händelser; Rum för alla; Nu är jag här;

  Sammanfattning : Här är norr, här är Stockholm simmande palats och ruckel.Tomas Tranströmer: Inomhuset är oändligt ur För levande och döda (1989)Skeppsbron i Stockholm är ett stadsrum i förändring. I och med att Slussens ombyggnad står för dörren väntar en ny framtid platsen. Den äger en stor potential men upplevs idag som bortglömd och själlös. LÄS MER