Sökning: "Stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Stadsodling.

 1. 1. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 2. 2. Ska vi låta städerna gro? - En studie om stadsodling som planeringsstrategi för hållbarhet i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Antonia Johansson; [2021]
  Nyckelord :urban gardening; urban agriculture; urban planning; green infrastructure; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In search of sustainable cities, the compact green city has become an ideal for urban planners globally and green infrastructure has been reevaluated since raised awareness of the multifunctions of greenery. Consequently, the interest in urban agriculture has been renewed and new forms of projects are currently being established internationally. LÄS MER

 3. 3. Synen på gemensamhetsodling i Stockholm : Särintresse eller nödvändighet för en hållbar stad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Strohl; [2021]
  Nyckelord :Gemensamhetsodling; Tillsammansodling; Stadsodling; Stockholm; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Framtidens matproduktion står inför stora utmaningar och för att kunna producera tillräckligt med mat i framtiden kan även städers ytor vara lämpliga för odling. Möjligheter till stadsodling påverkas dock av hur odling värderas och uppfattas av kommunen. LÄS MER

 4. 4. Den konkurrenskraftiga sköna gröna staden : En ideologikritisk studie om grönstrukturers roller inom nyliberalt planeringsideal i södra Hyllie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mikael Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :nyliberalism; grönstrukturer; platsmarknadsföring; kreativa klassen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka urbana grönstrukturers roller vid nyliberal planering. Detta undersöktes genom en kvalitativstudie av plandokumentet för stadsutvecklingsprojektet södra Hyllie i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Sammanfattning : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). LÄS MER