Sökning: "Stadsplanering Södermalm Stockholm Arkitekturhistoria Detaljplan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stadsplanering Södermalm Stockholm Arkitekturhistoria Detaljplan.

  1. 1. Det som plötsligt realiseras : En studie i stadsplanering på Södermalm

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Fabian Nyström; [2011]
    Nyckelord :Stadsplanering Södermalm Stockholm Arkitekturhistoria Detaljplan;

    Sammanfattning : Projektet är ett verktyg för att snabbt analysera en plats "planerade" historia. Som studie har jag arbetat med Södermalm i Stockholm... LÄS MER