Sökning: "Stadsstrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Stadsstrukturer.

 1. 1. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Nyckelord :Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Sammanfattning : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. LÄS MER

 2. 2. ”Förtätning” : en studie över begreppets definition och tillämpning som stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Wenner Tångring; [2019]
  Nyckelord :förtätning; stad; hållbar stadsutveckling; täthet; densification; urban density; compact city; urban sprawl;

  Sammanfattning : Våra städer växer sig allt större i takt med den ökade urbaniseringen. För att möta kraven på en växande befolkning i våra städer utvecklar vi idag våra städer genom förtätning. Men definition av begreppet förtätning är diffus och bilden av förtätning variera även inom stadsbyggnadsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacob Brobeck; [2018]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; hållbar dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det finns en negativ trend inom stadsutveckling som innebär bortprioriterande av naturlika områden till fördel för typiska stadsstrukturer. Ett människocentrerat tankesätt utger ramen för den utpräglade staden, där ogenomträngbara markmaterial pryder marken. LÄS MER

 4. 4. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER

 5. 5. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Larsson; Anna Sunnefeldt Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Human Centered Design; community participation; Khayelitsha; Cape Town; social development; participant observation; landscape architecture; urban planning;

  Sammanfattning : During the last decade the world’s urban population has grown extensively and today more than half of the global population lives in cities. Sub Saharan Africa (SSA) is currently the fastest urbanizing region in the world and the change is concentrated to a few metropolitan areas. LÄS MER