Sökning: "Staff turnover."

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Staff turnover..

 1. 1. Konsten att hålla sig frisk : En intervjustudie med medarbetare inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Andersson; Ulrika Stenmarck; [2020]
  Nyckelord :employees; healthy workplace; sustainability; health promotion; medarbetare; frisk arbetsplats; hållbarhet; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög inom vård- och omsorgssektorn och medarbetarnas arbetssituation är många gånger krävande. Ändå har vissa verksamheter lyckats med att upprätthålla låga sjuktal. LÄS MER

 2. 2. Chefens roll och påverkan på personalomsättning i hemvården : - en kvalitativ studie ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Dysart; Kirsten Grön; [2020]
  Nyckelord :Social work; staff turnover; leadership; homecare; Socialt arbete; personalomsättning; ledarskap; hemvården;

  Sammanfattning : Sammanfattning Med utgångspunkt i de ökande demografiska utmaningarna, i kombination med att allt färre väljer att utbilda sig till undersköterskor, har vi valt att undersöka enhetschefer upplevda möjligheter att leda i hemvården utifrån syfte att minska personalomsättning. Vi valde att i en kvalitativ studie intervjua 8 enhetschefer i kommunal hemvård. LÄS MER

 3. 3. Understanding the Changing Dynamics of Rural Development in Dolakha, Nepal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Benjamin Pablo Jungblut; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Rural Development; Strategic Action Fields; Rural Advisory Services; Nepal; International Development Aid;

  Sammanfattning : There is ample debate around the conceptualizations of rural development as well as its implementation and impacts. Contemporary understandings underline the importance of social movements in social change, which has become a fundamental part of development. LÄS MER

 4. 4. Developing and Maintaining Trust Within Organizations: Tech One Global in Nepal

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Benjamin Odei Appiah; Ravi Maharjan; [2020]
  Nyckelord :Trust; Relationship; Customers; Employees; Management;

  Sammanfattning : ABSTRACT Aim: This study aims to ascertain how firms develop and maintain trust and the influences trust have in organizations. Method: This study was conducted through a qualitative research method with an inductive approach by using semi‐structured in‐depth interviews. LÄS MER

 5. 5. Den traditionella aspekten Behålla : Utmanas av "det nya arbetet"

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonna Jonsson; Belinda Moore; [2020]
  Nyckelord :retain; “new work”; turnover; organization; behålla; ”det nya arbetet”; personalomsättning; organisation;

  Sammanfattning : Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” har det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. Att arbetstagare byter jobb allt oftare är positivt för samhällets utveckling, då det kan skapa värdefulla effekter i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft. LÄS MER