Sökning: "Staffan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Staffan Andersson.

 1. 1. Readiness Assessment Framework for Transfer of Production Systems - A Case Study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktorija Badasjane; Staffan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Readiness Assessment; Change Management; Production System Development;

  Sammanfattning : Introduction The implementation or transfer of production systems from the developing organisation to the receiving can induce difficulties, however a connection between achieving readiness of the receiver within the context of PSD has not been investigated previously. The aim of this thesis is thus to examine PSD in a core plant environment, focusing on the transfer activity and readiness for change. LÄS MER

 2. 2. Det gröna djurskyddet : Möjligheter och hinder för djurens frigörelse i Miljöpartiets djursyn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Staffan Andersson; [2016]
  Nyckelord :animal rights; animal welfare; animal protection; animal politics; ecology; veganism; Miljöpartiet The Green Party ; djurrätt; djurvälfärd; djurskydd; djurpolitik; ekologism; veganism; Miljöpartiet;

  Sammanfattning : Solidaritet med djur är en av hörnstenarna i Miljöpartiets gröna ideologi och partiet uppfattas ofta som mer djurvänligt än andra riksdagspartier. Den här uppsatsen analyserar hur partiets djursyn artikuleras utifrån tre diskurser: djurskydd, ekologism och djurrätt. LÄS MER

 3. 3. Verifieringsinformation : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Staffan Andersson; [2012]
  Nyckelord :Verifieringsinformation;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om hur en optimal nivå på verifieringsinformation i kontrakt skall uppnås. När kontrakten skrivs finns begränsad information framme. Det finns kundkrav men systemkonstruktionen är inte fastställd. Radarsystem är väldigt komplexa produkter vilket leder till att det är många år mellan kontrakt och slutleverans. LÄS MER

 4. 4. Att vända hem i text : Motivstudie av Där och i relation till Här och Nu i kröniketext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Viktor Andersson; [2010]
  Nyckelord :Krönika; reseskildring; nostalgi; dubbel tillhörighet; nomadism; berättarteknik; betraktelser av verkligheten; den journalistiska rollen;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en närläsning av ett antal kröniketexter från svenska dagstidningar, publicerade 2007-2010, vars författare har en dubbel tillhörighet – deras ursprung är annanstädes än den nuvarande uppehållsorten; exempelvis född och uppvuxen i Falköping, numera boende och verksam i Stockholm.Fenomenet som uppsatsen vill bevisa, ”Att vända hem i text”, innebär att man som skribent skriver om ett där och då, och låter detta framstå som en referenspunkt för sitt här och nu. LÄS MER

 5. 5. Systemarkitektur och implementering av standardsystem : En fallstudie vid Linköpings universitetsbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Staffan Holmgren; Oscar Andersson Lindholm; [2010]
  Nyckelord :Systemarkitektur Standardsystem Implementering LSA;

  Sammanfattning : The use of ERP in organisations is very popular and many companies have embraced this paradigm without really questioning why. Problems therefore often arise and cause high costs which is a result of poor planning. LÄS MER