Sökning: "Staffan Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Staffan Karlsson.

  1. 1. Utvärdering av samverkansbjälklag. Stålbjälklagskassett jämförd mot plattbärlag och håldäcksbjälklag

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Mikael Andersson; Staffan Hemström; Tomas Karlsson; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER