Sökning: "Staffansson Per"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Staffansson Per.

 1. 1. Kommunen, idrottsrörelsen och det sociala kapitalet : Östersunds kommuns samröre med IFK Östersund 1965–1978

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffansson Per; [2018]
  Nyckelord :historia; socialt kapital; idrottsrörelsen; kommunalt ekonomiskt stöd; välfärdssamhället; föreningsliv;

  Sammanfattning : The Swedish model was constructed on the idea of corporatism. In the welfare state that the social democratic government where building, the sport movement played a considerable part. Through sport the citizens, in their leisure, where fostered for their role as good, productive members of the community. LÄS MER

 2. 2. How to generate abnormal returns: An examination of how two famous trading strategies worked during the last two decades

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Henrik Melander; Lars Staffansson; [2010]
  Nyckelord :Trading strategies; Fama-French three factor model; Value effect; Size effect.;

  Sammanfattning : We examine whether stocks with small market capitalization have outperformed stocks with large market capitalization and if stocks with high book-to-market equity ratio have outperformed stocks with low book-to-market equity ratio. During the years 1991-1999 stocks with high BE/ME-ratio and small firms performed in line with stocks with low BE/ME-ratio and big firms. LÄS MER