Sökning: "Staffing and Recruitment Companies"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Staffing and Recruitment Companies.

 1. 1. IC (Intellectual Capital): Organisationers osynliga värde : En studie om redovisning av intellektuellt kapital inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emil Norlin; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; IC; human capital; structure capital; relational capital; recruitment and staffing industry; content analysis; annual report.; Intellektuellt kapital; IC; humankapital; strukturkapital; relationskapital; rekryterings- och bemanningsbranschen; innehållsanalys; årsredovisningar.;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det ett stort gap mellan det bokförda värde till vilket organisationer värderar sina tillgångar och det marknadsvärde till vilket organisationerna är värderade. Vad detta osynliga värde består av kan delvis beröra något som teoretiker och praktiker kommit att kalla intellektuellt kapital (IC). LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patric Lundgren; Christofer Wiechert; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Recruitment Process; Recruiting Approaches; Staffing Agencies; AI; Artificiell Intelligens; Rekryteringsprocessen; Rekryteringsansatser; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering och sociala medier : Det sociala ansvaret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Pettersson; Philip Nothall; [2019]
  Nyckelord :Social media; recruitment; responsibility; valued information; Sociala medier; rekrytering; ansvarstagande; värdera information;

  Sammanfattning : Utbredningen av sociala medier är markant och endast en minoritet av befolkningen finns inte med på sociala medier i någon form. Detta skapar värdefull information som bland annat används av organisationer och rekryterare för att skapa sig en bild om och riskminimera nästa rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Impact on Strategy For Small IT Consultancy Companies: A Study of  Low Unemployment Rate

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ismir Fazlagic; Hemant Swarnkar; [2019]
  Nyckelord :strategy implementation; staffing process and performance; small IT consultancy company; unemployment rate; semi-structured interview.;

  Sammanfattning : Unemployment rate is all time low in Europe and this results in shortage of skilled workers. At same time technology changes are on their boom which puts new requirements of skills including diversifying competencies. The companies like consultancy faces issues to find right people with right skills and at right time. LÄS MER

 5. 5. Högre utbildning, behövs det? : - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Pettersson Walldén; Sarah Kopp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay presents a study on the function and meaning of higher education within the context of recruitment. The attention was directed towards how employers perceives the role of higher education in the process of recruiting new staff for human resources and recruitment positions and in particular toward the sense making of the relationship between higher education and the persons supposed to be recruited. LÄS MER