Sökning: "Stafylokocker"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Stafylokocker.

 1. 1. Kontaminering av mikroorganismer på hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Wilma Hasselblad; Kajsa Johansson; [2019]
  Nyckelord :contamination; healthcare workers; mobile phones; kontamination; hälso- och sjukvårdspersonal; mobiltelefoner;

  Sammanfattning : Användning av mobiltelefoner av hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården har blivit allt vanligare. Forskning visar på att mobiltelefoner används av personal i patientnära situationer i syfte att underlätta arbetet. LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaresistens – det förbisedda säkerhetshotet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Grönsund; Patrik Behre; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaresistens; cdc; human security; säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett växande problem som orsakar både långvarig sjukdom och dödsfall världen över. Trots att man kan se antibiotikaresistens som ett säkerhetshot är det ofta förbisett i säkerhetsstudier. LÄS MER

 3. 3. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Onselius; [2019]
  Nyckelord :atopisk dermatit; hund; dysbios; staphylococcus;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom som drabbar runt 10-15% av alla hundar. Sjukdomen innebär överkänslighetsreaktioner med bland annat klåda mot specifika allergener. Ofta är det allergener som hunden kan komma i kontakt med i vardagen, som till exempel pollen eller husdamm. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaresistens hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Laakko; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaresistens; häst; ESBL; MRSA; BHS; prevalens; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. LÄS MER

 5. 5. Sjukvårdspersonalens mobiltelefoner - kontaminering med mikroorganismer : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lise-Lotte Larsson; [2018]
  Nyckelord :mobiltelefoner; sjukvårdspersonal; kontaminering; mikroorganismer; bakterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av mobiltelefoner har blivit vanligt inom sjukvården. Studier är utförda för att undersöka mobiltelefonernas för- och nackdelar. Ett område är hygien relaterat till användning av mobiltelefoner inom sjukvården. LÄS MER