Sökning: "Stages of Change Model"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Stages of Change Model.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. How to characterize internationalization speed : A qualitative study of Born digitals’ internationalization processes.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Börjesson; Katarina Tiberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been a shift from a physical to a digital focus within companies. In line with the digital transformation, the number of born digitals has increased in the market. Born digitals often exclude stages in the traditional internationalization theories and use different strategies to reach new markets rapidly. LÄS MER

 3. 3. Finding a Safe and Just Space for Water Use in Mexico City: An Evaluation of Mexico City's Water Public Policies with Doughnut Economic Sustainability Transitions Criteria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Eva Valencia Lenero; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Transitions; Mexico City; Water Use; Doughnut Economics; Impact Evaluation; Policy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Mexico City’s water system is not sustainable. There is an unfair inequality gap in the quantity and quality of water access for its residents. Moreover, the groundwater aquifers in the city are being over-exploited and polluted. LÄS MER

 4. 4. A CRM system implementation study for small companies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elise Gwizdak; [2021]
  Nyckelord :CRM system; system implementation; process implementation; IRIS Methodology; IT Implementation Model;

  Sammanfattning : Introduction. The implementation of CRM systems for small companies have not been widely explored by previous literatures, giving me the opportunity to research the system implementation process of Company X. The purpose of this research is to understand how to process implementation of a CRM system within the frame of a small company. LÄS MER

 5. 5. Värdebaserade affärsmodeller för IT-tjänsteleverantörer : Ett ramverk för transformationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oliver Eriksson; Martin Lantz; [2021]
  Nyckelord :Value-based business model; Value-based selling; Value-based pricing; Organisational change; IT-industry; Värdebaserad Affärsmodell; Värdebaserad Försäljning; Värdebaserad Prissättning; Organisationell Förändring; IT-branschen;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to explore and identify activities that contributes to the abilities that are necessary in order to enable the transformation towards a value-based business model. The purpose will be answered through the development of a transformation framework that can guide organisations and aid in order to succeed with the transformation process. LÄS MER