Sökning: "Stakeholder"

Visar resultat 1 - 5 av 1889 uppsatser innehållade ordet Stakeholder.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 2. 2. Nervous System Informed Facilitation for Strategic Sustainable Development: Integrating Polyvagal Theory in the ABCD-Process

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Jonas Baumgart; Cora Niemeier; Felix Bruns; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Polyvagal Theory; FSSD; Facilitation; Multi-Stakeholder Process; Nervous System;

  Sammanfattning : The activities of modern society create an unsustainable trajectory for life on planetearth. The issues related to that, as summed up in the sustainability challenge, are interdependentand complex, thus effective solutions must be systemic and involve diverse stakeholders. LÄS MER

 3. 3. The role of stakeholders in a transition toward advanced corporate sustainability: A representation of the European wind power industry and the case of Vestas Wind Systems A/S

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Emma Kurvits; [2022]
  Nyckelord :wind power industry; stakeholder theory; corporate sustainable transition; incumbency; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The wind power industry has long remained passive on broader sustainability issues, grounded in the perception that the industry is inherently linked with environmental sustainability. Within the past 5 years, there has been a dramatic change in the stakeholder and corporate perception of sustainability. LÄS MER

 4. 4. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Marint områdesskydd i Sverige - En fallstudie av samverkan mellan beslutsfattare och intressenter vid utformning av marina naturreservat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Marine protected areas; Co-management; Stakeholder participation; Biological diversity; Marine resource management; Sweden; Kattegatt;

  Sammanfattning : Due to degrading marine environments and loss of biological diversity, marine protected areas (MPAs) are increasingly utilized to protect living marine resources. Unfortunately, effective management of these areas is often held back by conflicts between conservation and user interests, together with the limited knowledge on the functioning of marine ecosystems. LÄS MER