Sökning: "Stalingrad"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Stalingrad.

 1. 1. Fredsälskande barbarer : En studie om Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen under det andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Kihlblom; [2019]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Jönköpings-Posten; andra världskriget; gestaltningsteorin; gestaltning; russofobi och rapportering.;

  Sammanfattning : I denna studie har Jönköpings-Postens gestaltning av Sovjetunionen från fem händelser under det andra världskriget undersökts. Händelserna som undersökts är: Molotov-Ribben­trop-pakten 1939, finska vinterkriget 1939–1940, operation Barbarossa 1941, slaget vid Stalin­grad 1942–1943 samt Nazitysklands kapitulation 1945. LÄS MER

 2. 2. Fighting in the Streets : Testing Theory on Urban Warfighting

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Villner; [2017]
  Nyckelord :Urban Warfare; Alice Hills; Stalingrad; Grozny; Mogadishu;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma väst : Läroböckernas tendensskiftningar i takt med politiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Nils Ahlsén; [2016]
  Nyckelord :Stalingrad D-dagen Kalla kriget Läroboksforskning Didaktik läroplan;

  Sammanfattning : En studie i historieläroböckernas gemensamma tendentiösa vinkling av öst och väst utifrån slaget vid Stalingrad och D-dagen i läroböckernsa skildringar från 1950 till 2015.... LÄS MER

 4. 4. Prokofievs Sjunde Pianosonat "Stalingrad" : Analys av andra satsen och reflektion av Prokofievs sinne för form

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Stefan Kovacevic; [2014]
  Nyckelord :pianomusik; interpretation; 1900-talet;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring andra satsen ur Sergei Prokofievs berömda verk Piano Sonata 7, Op 83. Syftet är att utforska Prokofievs sinne för musikalisk form, samt att reflektera kring varför hans musik var banbrytande genom att studera stycket från ett nytt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. The Heart of Language : Translating Metaphors in an Informative text

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Fredrik Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Translation; Metaphors;

  Sammanfattning : This paper is an analysis of the translation of metaphors in an English informative text and its Swedish translation. The English source text is entitled The Madonna of Stalingrad: Mastering the (Christmas) Past and West German National Identity after World War Two,and the Swedish target text is entitled Madonnan från Stalingrad: att behärska det (nazistiska) förflutna och västtysk identitet efter andra världskriget. LÄS MER