Sökning: "Stallbygge"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Stallbygge.

 1. 1. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Nyckelord :tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Sammanfattning : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. LÄS MER

 2. 2. Stallbygge för den moderna hästhållningen : Hållfasthet hos boxmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Antonia Jäderberg; Gilnaz Mirzajee; [2013]
  Nyckelord :Stallbygge; hästhållning; boxmaterial; hållfasthet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar främst om hållfasthet hos boxmaterial men också om planeringen av boxar i stall. Bakgrunden till arbetet ligger i att ridsporten är en stor sport i Sverige vilket gör att det även finns många stall med varierande kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk slaktkyckling : från stallbygge till försäljning

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Carl Lindahl; Emma Olsson; [2012]
  Nyckelord :ekologisk; kyckling; stall; slakt; försäljning;

  Sammanfattning : Ekologisk kycklingproduktion är försvinnande liten jämfört med konventionell produktion. En undersökning visar att marknad och ekonomi följt av komplexa regler är det som uppfattas som ekologisk kycklings största problem. LÄS MER

 4. 4. Finansiering av djurstallar

  L3-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Christian Håkansson; [2007]
  Nyckelord :stallar; finansiering; banklån;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kontrollera om det går att låna pengar till att bygga stallar för animalieproduktion även om det inte finns en gård bakom som det finns mark på. Anledningen till det är att jag tror att man blir en bättre producent om man specialiserar sig och inte håller på med allting. LÄS MER