Sökning: "Stamning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Stamning.

 1. 1. "Där ord fallerar, kan ljud oftast tala" : Stamning och sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maja Hillered; [2019]
  Nyckelord :språkundervisning och sång; sångmetodik; musik och språk; språkproblem; andningsteknik; anspänning; avslappning;

  Sammanfattning : Stamning är en talstörning som cirka en procent av världens befolkning har. Stamning uttrycks olika hos olika individer och det finns inte enig forskning om vad ursprunget är. Studien handlar om de fysiologiska och emotionella skillnaderna mellan ett stammande tal och sång, samt om hur sång kan påverka stamning. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares kunskap om och inställning till stamning i gymnasieskolan – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Brattgård; Annika Trapp; [2017-08-11]
  Nyckelord :stamning; kunskap; inställning; lärare; gymnasieskolan; stuttering; knowledge; attitude; teachers; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the knowledge of and attitudes towards stuttering among upper secondary school teachers and obtain their estimation of the prevalence of stuttering among their students. Knowledge about and attitudes towards stuttering was compared between 102 teachers and 20 people who stutters. LÄS MER

 3. 3. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 4. 4. Stamning och språkliga förmågor : En studie om förmågan att identifiera ord med omkastade bokstäver, i en så kallad Word jumble-uppgift.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ida Eriksson; Hanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :stuttering; linguistic abilities; phonology; phonological working memory; phonological encoding; sub-vocal rehearsal; cognitive load; auditory sequential memory; non-verbal response; stamning; språkliga förmågor; fonologi; fonologiskt arbetsminne; fonologisk kodning; subvokal repetition; kognitiv belastning; auditivt sekvensminne; icke-verbal respons;

  Sammanfattning : The cause of stuttering is still unclear and debated. One theory is that stuttering has a connection to linguistic abilities. McGill et al. (2016) reported that people who stuttered performed lower when identifying words where the letters had been scrambled. LÄS MER

 5. 5. Krisinducerad policyförändring : En studie om Livsmedelverkets hantering av upprepade livsmedelsfusk i ICA-butiker

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erica Hernant; [2017]
  Nyckelord :Policyprocess; policyförändring; krisinducerad policyförändring; Multiple Streams Framework;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kriser påverkar policyförändring. För att undersöka detta ska Livsmedelsverkets hantering av ett fall av upprepade livsmedelsfusk på ICA-butiker runt om i Sverige användas. LÄS MER