Sökning: "Standardavtal och vilja Särskilt om standardiserade avtalstexter på internet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Standardavtal och vilja Särskilt om standardiserade avtalstexter på internet.

  1. 1. Standardavtal och vilja : Särskilt om standardiserade avtalstexter på internet, som rättsvetenskapligt problem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :jacob sandelin; [2015]
    Nyckelord :Standardavtal och vilja Särskilt om standardiserade avtalstexter på internet; som rättsvetenskapligt problem;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar standardavtalsrätten på internet som rättsvetenskapligt problem. Den behandlar standardavtalens särart och de teoretiska problem som denna särart traditionellt fört med sig. Svårigheten grundar sig i hur man ser viljans relation till avtalet. LÄS MER