Sökning: "Standardbred horse"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Standardbred horse.

 1. 1. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 2. 2. Träning av varmblodiga travhästar : en kartläggning hos fem svenska travtränare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alicia Flyrin; Felicia Hägglund; [2021]
  Nyckelord :varmblodig travhäst; hjärtfrekvens; träning;

  Sammanfattning : Den varmblodiga travhästen tävlar i hastigheter upp mot 50 kilometer i timmen. Under ett lopp förväntas hästarna springa flera kilometer med en maximal hjärtfrekvens. Den moderna travhästen har ett effektivt rörelsemönster, som är framavlad så att den ska kunna springa i höga hastigheter. LÄS MER

 3. 3. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2021]
  Nyckelord :temperament; standardbred trotter; heritability; low-pass whole genome sequencing;

  Sammanfattning : The genetic background of temperament traits in horses has been subject for research for many years to obtain understanding of domestication, breed differences and welfare. Previous studies have found heritabilities ranging from low to moderate for temperament. LÄS MER

 4. 4. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Segervall; [2020]
  Nyckelord :equine; häst; IGF-1; träning;

  Sammanfattning : Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt. LÄS MER

 5. 5. Spödrivning i svenska travlopp : en analys av filmer och positionsdata från travlopp

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mirielle Melani Johansson; [2020]
  Nyckelord :häst; spöanvändning; travsport; spö; spödrivning; travhäst;

  Sammanfattning : Sverige är en av världens största travsportsnationer. Tävlingar anordnas alla dagar av året utom på julafton, vilket resulterar i att tusentals lopp körs årligen. Något som är speciellt med hästs-port i allmänhet är att det är tillåtet att använda spö, bland annat i frammanande syfte. LÄS MER