Sökning: "Standarder"

Visar resultat 1 - 5 av 1131 uppsatser innehållade ordet Standarder.

 1. 1. Produktutveckling av skolstol för gymnasieelever

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Merna Georgis; [2023]
  Nyckelord :Product development; design; chair; CAD; FEA; sustainable design; Produktutveckling; design; stol; CAD; FEA; hållbar design;

  Sammanfattning : Denna produktutvecklingsstudie beskriver utvecklingen av en skolstol, specialdesignad för elever på gymnasieskolor. Syftet med studien är att utveckla en stol utifrån användarens behov och krav, då det finns en brist på stolar utformade efter användarens behov för denna målgrupp. LÄS MER

 2. 2. Solar Photovoltaic Fire Risks : FE-analysis of fire exposed solar photovoltaic systems and comparison of current legislation and recommendations from different countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2023]
  Nyckelord :Solar Photovoltaic; National Guidelines; Fire Department; FE-analysis; TASEF; Solceller; Nationella Riktlinjer; Räddningstjänst; FE-analys; TASEF;

  Sammanfattning : The global use of energy increases every day and to meet the growing demand, energy sources are constantly being developed to become more efficient and reliable. During the last decade, the global solar photovoltaics (PV) capacity has increased every year and in 2017, solar PV was the global leading power source of renewable energy. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER

 4. 4. Produktivitetsmätning i tjänstemannasektorn och tillämpning av agila arbetssättProductivity measurement in the white-collar division and application of agile project management

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ishwaaq Mohamuud; Conny Wan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom industriell ekonomi och produktion som genomfördes på Scanias motormontering. Scanias produktion är beprövad och standarder har etablerats över en lång tid. LÄS MER

 5. 5. Helm: Mobilitetshjälpmedel för personer med rörelsenedsättningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alejandro Huayna Fernandez; Josef Jegham; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheten att förflytta sig är en grundläggande del av många människors vardag och vid begränsad personlig mobilitet uppstår det således svårigheter att kunna utföra vardagliga aktiviteter. Detta kan leda till att en person med begränsad mobilitet kan uppleva en drastiskt minskad känsla av självständighet såväl fysisk som mentalt. LÄS MER