Sökning: "Standardiserat arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Standardiserat arbetssätt.

 1. 1. Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christine Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Processkartläggning; Standardiserat arbetssätt; Grundläggning;

  Sammanfattning : Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. Förstudie för automatiserad lösning av paketering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nolato Gota är ett företag som verkar inom plasttillverkningsindustrin, är baserade i Götene och har kunder såsom Volvo Cars, Scania lastvagnar och Husqvarna. Företaget har 93 maskinceller som kräver en manuell paketeringsprocess som utförs av operatörer, således överväger Nolato Gota att automatisera processen. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad process för avvikelsehantering som grund för bättre leveranssäkerhet : Avvikelsehantering vid leverantörsfel

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Murad Trkawi; Donal Mansour; [2020]
  Nyckelord :Processer; avvikelsehantering; slöseri; kvalitetsbristkostnad; standardiserat arbetssätt.;

  Sammanfattning : Purpose: The business venture where the work was carried out do not handle the process of deviation management in an optimal way. By an optimal way, it is meant that all handling may lead to a reduction in deviations over time, and to improve the suppliers that are part of a collaboration with the business. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Martina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Systematisk bedömning; Samverkan; Familjecentral;

  Sammanfattning : I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Standardisering av informationssäkerhet : Hur påverkar ett ledningssystem organisationen? En fallstudie hos ett svenskt SME

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jenny Brännlund; [2020]
  Nyckelord :informationssäkerhet; IT-säkerhet; ledningssystem; ISO IEC 27001; standardisering; certifiering;

  Sammanfattning : Vi befinner oss idag i informationseran och i denna tidsålder ökar både tillgängligheten och riskerna med teknologin och den data den hanterar. Organisationer av alla typer och branscher står inför samma utmaning, att skydda deras verksamhetskritiska data från illvilliga aktörer. LÄS MER