Sökning: "Standardisering"

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade ordet Standardisering.

 1. 1. Ökad patientsäkerhet med standardisering av NEWS2 : En kvalitativ studie av ett förbättringsarbete på kirurgisk vårdavdelning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap

  Författare :Maria Sandgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Prospects for standardisation of industrial PET plastics to support the transition towards a circular economy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Agnes Ström; [2024]
  Nyckelord :Standard; standardisation; industrial PET; polyethylene terephthalate; circular economy; plastic; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Plastkonsumtionen har ökat markant över tid och har utvecklats till ett viktigt material i dagens samhälle, men med utmaningen att råvaran främst kommer från fossila källor. Användningen av plast är i linje med den linjära ekonomin och den så kallade slit-och-släng-kulturen, vilket bidrar till felaktig hantering av plastavfall och en ineffektiv användning av resurser. LÄS MER

 3. 3. Effektivare lagerhantering inom byggproduktion med hjälp av 5S : en strukturerad förbättringsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennifer Björk; Moa Lindström; [2023]
  Nyckelord :5S; Workshop; Lager; Guide; Lean; Lean Production; Struktur; Standardisering; Slöserier;

  Sammanfattning : Byggsektorn är en bransch med höga produktionskostnader, som till stor del är baserat på resursslöseri. Ett av dessa slöserier är lager, som är nödvändiga inom de flesta organisationer men som ofta kan reduceras i storlek och förbättra sin struktur. LÄS MER

 4. 4. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 5. 5. EU-taxonomins bidrag till strategiskt hållbarhetsarbete : En omvärldsanalys och fallstudie inom vatten- och avloppsledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Moa Toll; [2023]
  Nyckelord :EU-taxonomy; Taxonomy regulation; European Commission; Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD; BREEAM Infrastructure; Activities; Criteria; Water and wastewater; W WW; Sustainability reporting; EU-taxonomi; Taxonomiförordning; Europa Kommissionen; Aktivitet; Kriterium; Miljömässigt hållbar; VA-ledning; Vatten- och avloppsledning; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Mankind has worked with the climate crisis and other sustainability issues since the 1990s, but this hasn’t had any desired effect. One of the problems relates to interpretations of the term sustainability. It has caused confusion, and work towards developing shared understandings is still an ongoing process. LÄS MER